STRESS AS ONE OF THE PSYCHOLOGICAL FOURTH-GENERATION WARFARE EFFECTS

M K Grzegorzewska

Анотація


Анотація. Стрес є дуже важливим чинником, який формує культуру, спосіб мислення, пізнання світу та людську поведінку. Він є типовим синдромом життя в ілюзії, що в світі панує спокій, хоча насправді ведуться війни. Ми гадаємо, що ведемо нормальне життя, тоді як насправді живемо в постійному страху, який викликають небезпеки (загрози) сучасного світу. Усе це разом викликає стрес як природну реакцію організму. Таким є один з психологічних наслідків воєн / конфліктів четвертого покоління. Метою статті є виявлення різних реакцій на стрес. У наслідок глобального неспокою, викликаного війнами четвертого покоління, стрес може набувати різних форм. Звідси виникають загрози як для особи (індивідуума), так і для суспільства в цілому. Ми є жертвами, однак ворог перебуває не лише назовні, але й всередині нас.

Ключові слова: стрес, війни четвертого покоління, психологічні наслідки, глобальний світ, суспільство, індивідуальне.

 

Annotation. Stress is a very important factor creating the modern global culture, the way of thinking, reality perception and human’s behaviour. There is a typical syndrome of a delusion of the peace in the world, weil a constant war is continually. This is it – the fourth-generation warfare. We think we lead normal lives but in fact we are still frightened by the dangers of the contemporary world. That all evokes stress – the natural organism’s reaction. It is one of the psychological effects of fourth-generation warfare. The aim of this article is to point out the different reactions on stress. Caused by discomposure typical for the global world fourth-generation warfare can take many forms – that is why is so terrifying for both: entity and society. We are all the victims – but the enemy is not just outsider but also inside of the human

Key words: stress, fourth-generation warfare, psychological effects, global world, society, individual

 

Аннотация. Стресс является важным фактором, формирующим культуру, образ мышления, познание мира и человеческое поведение. Он является типичным синдромом жизни в иллюзии, что в мире царит спокойствие, хотя на самом деле ведутся войны. Мы думаем, что ведем нормальную жизнь, тогда как на самом деле живем в постоянном страхе, который вызывают угрозы современного мира. Все это вместе вызывает стресс как естественную реакцию организма. Таковым является одно из психологических последствий войн/конфликтов четвертого поколения. Целью статьи является выявление различных реакций на стресс. Вследствие глобального беспокойства, вызванного войнами четвертого поколения, стресс может принимать различные формы. Отсюда возникают угрозы как для индивидуумов, так и для общества в целом. Мы – жертвы, однако враг таится не только вовне, но и внутри нас.

Ключевые слова: стресс, войны четвертого поколения, психологические последствия, глобальный мир, общество, индивидуальное.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.