МУСУЛЬМАНСЬКІ СПІЛЬНОТИ В ЄВРОПІ: РЕГІОНАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Є А Макаренко

Анотація


У статті розглядаються теоретичні і прикладні аспекти європейської політики щодо мусульманських спільнот, зокрема діаспор та новітніх мігрантів, аналізуються регіональні та національні програми адаптації меншин до європейських стандартів, міжнародна взаємодія мігрантів з країнами походження, вплив діаспори на здійснення зовнішньої політики приймаючих країн.

Ключові слова: мусульманські спільноти, міграційна політика, діаспора, міждержавна взаємодія, ЄС, країни Європи, Україна.

 

Makarenko E.  Muslim Communities in Europe: regional and national aspects of international interaction.

The article examines the theoretical and applied aspects of European policy  for Muslim communities concerning the diaspora and new migrants, as well as analyzes the regional and national programs for the adaptation of minorities to European standards, international interaction of migrants with countries of origin and the influence of the diaspora on the foreign policy of the host countries.

Key words: Muslim communities, migration policy, diaspora, intergovernmental cooperation, EU, European countries, Ukraine.

 

Макаренко Е.А. Мусульманские общины в Европе: региональные и национальные аспекты международного взаимодействия.

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты европейской политики в отношении мусульманских сообществ, в частности диаспор и новейших мигрантов, анализируются региональные и национальные программы адаптации меньшинств к европейским стандартам, международное взаимодействие мигрантов со странами происхождения, влияние диаспоры на осуществление внешней политики принимающих стран.

Ключевые слова: мусульманские общины, миграционная политика, диаспора, межгосударственное взаимодействие, ЕС, страны Европы, Украина.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.