ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ США У ПЕРІОД ДРУГОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ

К О Чумак

Анотація


У статті розглядаються концептуальні і прикладні аспекти проблеми пріоритетів зовнішньої політики США у період другої адміністрації Барака Обами. Важливим питанням залишається виявлення дихотомії нових ідей, принесених Обамою у Білий дім, та реальних результатів його президентства. На погляд критиків, Обама зробив найбільшу помилку, коли забув цінність понять «стримування, рівновага сил, лояльність»; він не зміг оцінити хто є другом, а хто ні США. Тому на другому терміні всі невирішені раніше проблеми стали відчутно більшими; так було з ІДІЛом, Лівією, Сирією, Іраком у 2014-2016 рр.

Ключові слова: зовнішня політика, США, Барак Обама, друга адміністрація.

 

Chumak K. The US Foreign-Policy Priorities under the Second Administration of Barack Obama.

The article examines the conceptual and applied aspects of foreign-policy priorities of the USA in the period of the second administration of Barack Obama. An important question is remained by the exposure of dichotomy of the new ideas brought by Obama in the White House, and real results of his presidency. On the view of critics, Obama did a most error when forgot the value of concepts “Inhibition, balance of powers, loyalty”; he was not able to estimate who friend, and who is not to the USA. Therefore on the second term all unsolved problems became large perceptibly; so it was with ISIL, Libya, Syria, and Iraq in 2014-2016.

Keywords: foreign policy, the USA, Barack Obama, second administration.

 

Чумак К. О. Внешнеполитические приоритеты США в период второй администрации Барака Обамы.

В статье рассматриваются концептуальные и прикладные аспекты проблемы приоритетов внешней политики США в период второй администрации Барака Обамы. Важным вопросом остается выявление дихотомии новых идей, принесенных Обамой в Белый дом, и реальных результатов его президентства. На взгляд критиков, Обама сделал наибольшую ошибку, когда забыл ценность понятий «сдерживание, равновесие сил, лояльность»; он не смог оценить кто друг, а кто нет США. Поэтому на втором сроке все нерешенные ранее проблемы стали ощутимо большими; так было с ИГИЛ, Ливией, Сирией, Ираком в 2014-2016 гг.

Ключевые слова: внешняя политика, США, Барак Обама, вторая администрация.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.