ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ США У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ: ІНФОРМАЦІЙНО -КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР

Валерій Копійка

Анотація


У статті розглядаються міжнародно-політичні трансформації в умовах глобалізації, роль США і зовнішньої політики держави в сучасній системі міжнародних відносин, аналізуються прогнози корпорації RAND про тенденції розвитку людства до 2020, 2025 і 2030 рр., а також наслідки процесів «чорного лебедя» для взаємодії міжнародних акторів.

Ключові слова: США, корпорації RAND, глобальні тенденції, багатовимірна залежність, міжнародна взаємодія, зовнішня політика, конфлікти, дуга нестабільності, «чорний лебідь».

 There are an international political transformation in the context of globalization, the role of the United States and its foreign policy in the modern system of international relations, the predictions of RAND Corporation on the trends of human development up to 2020, 2025 and 2030, as well as the effects of the processes of «Black Swan» for interaction international actors analyzed in the article.

Keywords: the USA, RAND Corporation, global trends, multi-dimensional relationship, international cooperation, foreign policy, conflicts, arc of instability, «Black Swan».

 В статье рассматриваются международно-политические трансфомации в условиях глобализации, роль США и внешней политики государства в современной системе международных отношений, анализируются прогнозы корпорации RAND о тенденциях развития человечества до 2020, 2025 и 2030 гг., а также последствия процессов «черного лебедя» для взаимодействия международных акторов.

Ключевые слова: США, копорация RAND, глобальные тенденции, многомерная зависимость, международное взаимодействие, внешняя политика, конфликты, дуга нестабильности, «черный лебедь».


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.