ПОСТМОДЕРНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 2.0.»: ПОСТЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ СКАНДАЛ RUSSIA-GATE ТА ПРИМУСОВА РЕЄСТРАЦІЯ У США RT AMERICA ЯК АГЕНТА РОСІЙСЬКОГО МЕДІА-ВПЛИВУ

Микола Ожеван

Анотація


Анотація. У статті досліджуються взаємопов’язання між скандалом RussiaGate, пов’язаним з російським втручанням у перебіг президентської кампанії у США 2015-2016 рр. як феноменом «Холодної війни 2.0.» та діяльністю у США телеканалу російського походження RT America. Російський політичний режим Володимира Путіна не використовує канал міжнародного мовлення Russia Today (RT) та його філію у США RT America з метою легітимації російської внутрішньої та зовнішньої політики як це роблять зазвичай подібні канали міжнародного мовлення. Його метою є делегітимізація американської державної політики та лідерської ролі Америки в сучасному світі використовуючи антимейнстрімні тренди як в самих США так і в західних країнах в цілому.   

У медіа активності RT особливо значимим є використання елементів конспірології у контекстах руйнування «Американського світоустрою» та конструювання «Пост-американського світоустрою». Подібна медіа політика є успішною оскільки приваблює на російський бік чималу частину глобальної й американської аудиторії з різноманітними політичними переконаннями, але надмірно розвиненим критичним мисленням.

Ключові слова: медіа політика, конспірологія, американські лідерство, «американський світовий порядок», «пост-американський світовий порядок», Рашагейт, RT, RT America, Холодна війна 2.0., гібридна війна.

Annotation. This article explores the interconnection between the scandal RussiaGate related to Russian interference to American presidential campaign 2015-2016 years as the phenomenon of the Cold War 2.0 and RTTV America activity.

The Russian political regime Vladimir Putin does not use The Russian international television channel Russia Today (RT) and its American affiliation RT America to legitimise Russian domestic and foreign policies as it is typical for the similar channels of international broadcasting. Its goal is to delegitimise the policies of the American government and American leadership in the modern world using the anti mainstream trends in the USA and in the Western countries as whole.

In the RT media activity especially meaningful is the role of conspiratorial political instrument as in the context of the destructing the «American world opder» and constructing the «Post-american world order». Such media policy is very successful because attract to the Russian side various global and American audiences with different political views but overdeveloping critical thinking.

Keywords: media policy, conspiracy theories, American leadership, «American world order», «Post-american world order», RussiaGate RT, RT America, RussiaGate, Cold War 2.0., hybrid war.

 

Аннотация. В статье исследуются взаимосвязи между скандалом RussiaGate, связанным с российским вмешательством в ход президентской кампании в США в 2015-2016 гг. как феноменом «Холодной войны 2.0.» и и деятельностью в США телеканала RT America.

Российский политический режим Владимира Путина использует канал международного вещания Russia Today (RT) и его филиалы не для легитимации российской внутренней и внешней политики, как это обычно делают подобные каналы международного вещания. Его целью является делегитимизация американской государственной политики и лидерской роли Америки в современном мире, для чего используются антимейнстримные тренды как в самих США так и в западных странах в целом.

Особенно значимым в медиа-активности RT является использование элементов конспирологии в контекстах разрушения «Американского мироустройства» и конструирования «Пост-американского мироустройства». Подобная медиа-политика является успешной, поскольку привлекает на российский сторону часть глобальной и американской аудитории с различными политическими убеждениями, но чрезмерно развитым критическим мышлением.

Ключевые слова: медиа-политика, конспирология, американское лидерство, «американський миропорядок», «пост-американский миропорядок», Рашагейт, RT, RT America, Холодная война 2.0., гибридная война.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.