ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИБОРСТВО У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Євгенія Макаренко

Анотація


Анотація. У статті розглядаються прикладні аспекти інформаційного протиборства у сучасних міжнародних відносинах, практика здійснення спеціальних інформаційних операцій, аналізуються інформаційні складові мережевих, гібридних та організаційних війн як чинників інноваційних загроз для системи міжнародної безпеки.

 

Ключові слова: інформаційне протиборство, спеціальні інформаційні операції, мережеві війни, гібридні війни, організаційні війни, приватні воєнні корпорації,безпека України.

 

Annotation. The article deals with the applied aspects of information confrontation in modern international relations, the practice of special information operations, analyzes the information components of network, hybrid and organizational wars as factors of innovative threats to the system of international security.

Keywords: information confrontation, special information operations, network wars, hybrid wars, organizational wars, private military corporations, security of Ukraine.

 

Аннотация. В статье рассматриваются прикладные аспекты информационного противоборства в современных международных отношениях, практика осуществления специальных информационных операций, анализируются информационные составляющие сетевых, гибридных и организационных войн как факторов инновационных угроз для системы международной безопасности.

Ключевые слова: информационное противоборство, специальные информационные операции, сетевые войны, гибридные войны, организационные войны, частные военные корпорации, безопасность Украины.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.