ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО КИТАЮ: МАС-МЕДІА, МЕРЕЖІ, БЕЗПЕКА

Валерій Бебик

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемам формування інформаційного суспільства в Китаї. Розглядаються питання соціально-економічного розвитку країни та модернізації політичної системи КНР в умовах інформаційного суспільства. Досліджуються особливості національної інформаційної політики КНР, роль засобів масової інформації у суспільних перетвореннях. Вивчається роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у трансформації традиційних мас-медіа Китаю. Досліджуються особливості функціонування в Китаї соціальних мереж та мобільних додатків у мас-медіа. Аналізується діяльність Міжнародного відділу ЦК КПК і Міністерства державної безпеки КНР в інформаційній сфері.

Ключові слова: інформаційне суспільство, Китай, інформаційна політика, мас-медіа, соціальні мережі, національна безпека, інформаційна безпека.

 

Annotation. The article is devoted to the problems of formation of information society in China. Issues of socio-economic development of the country and modernization of the political system of the People's Republic of China in the conditions of the information society are considered. The peculiarities of the national information policy of the People's Republic of China, the role of mass media in social transformations are researched. The role of modern information and communication technologies in the transformation of traditional mass media of China is studied. The peculiarities of functioning in China of social networks and mobile applications in the mass media are explored. The activity of the International Department of the Central Committee of the CPC and the Ministry of State Security of the People's Republic of China in the field of information is analyzed.

Keywords: information society, China, information policy, mass media, social networks,. national security, information security.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.