ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ

Н Яковенко, Г Піскорська

Анотація


Анотація. В статті розглянуто ключові принципи і напрями практичної роботи у сфері публічної дипломатії НАТО, еволюцію публічної дипломатії НАТО впродовж періоду від закінчення холодної війни до теперішнього часу, визначено чинники, що впливають на цілі, завдання і пріоритети стратегічних комунікативних зусиль Альянсу у сучасному світі, аналізується адаптація базових принципів громадської дипломатії до реалій глобалізації.

Ключові слова: публічна дипломатія НАТО, загрози та виклики, факторі, цілі, завдання, пріоритети, базові принципи.

 

Annotation. The article deals with key principles and practical assignments in the field of  NATO public diplomacy, evolution of NATO public diplomacy during a period from the end of cold war to contemporary time, determination of factors, exerting influence on aims, tasks and priorities of strategic communicative efforts of the Alliance in the modern world, analysis of adaptation of basic principles of public diplomacy to the realities of globalization.

Keywords: NATO’s Public Diplomacy, threats and challenges, factors, goals, tasks, priorities, general principles.

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают ключевые принципы и направления практической работы в сфере публичной дипломатии НАТО, эволюцию публичной дипломатии НАТО в период от холодной войны до настоящего времени, определяют факторы, влияющие на цели, задачи и приоритеты стратегических коммуникативных усилий Альянса в современном мире, анализируют адаптацию базовых принципов общественной дипломатии к реалиям глобализации.

Ключевые слова: общественная дипломатия НАТО, угрозы и вызовы, факторы, цели, задачи, приоритеты, базовые принципы.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.