IНФОПОЛIТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МIЖНАРОДНИХ ВIДНОСИН

І Погорська

Анотація


Анотація. У статті розглядаються ключові тенденції розвитку та напрями впливу фактору інфополітики в комплексному теоретичному та прикладному контексті. Стверджується, що сучасні конфлікти під його впливом  роблять його об'єктом і вектором розвитку міжнародної взаємодії не менш реальним за традиційні простори стратегічного протистояння і таким, що є не менш реалістичним відображенням суперництва за політичну владу у міжнародній системі.

Ключові слова: інформація, політика, міжнародні відносини.

 

Annotation. The article examines the key trends of development and directions of influence of the factor of information policy in the complex theoretical and applied context. Argued that modern conflicts under its influence make it an object and a vector for the development of international cooperation no less realistic than the traditional strategic space opposition and such that is no less realistic reflection of rivalry for political power in the international system.

Keywords: information, politics, international relations.

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые тенденции развития и направления влияния фактора инфополитики в комплексном теоретическом и прикладном контексте. Утверждается, что современные конфликты под его влиянием делают его объектом и вектором развития международной взаимодействий не менее реальным, чем традиционные  пространства стратегического противостояния, и таким, что является не менее реалистичным отображением соперничества за политическую власть в международной системе.

Ключевые слова: информация, политика, международные отношения.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.