СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Н Піпченко

Анотація


Анотація. Проаналізовано сутність соціальних медіа як особливого тип інтернет-комунікації, що використовується для просування зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів, позиціонування держави на світовій арені  і здійснення впливу на світову громадськість за допомогою комплексу заходів політичного, правового, економічного, освітнього й культурного характеру.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, соціальні медіа, міжнародна інтернет-комунікація.

 

Annotation. There are analyzed the essence of social media as a special type of Internet communication that is used to promote the foreign policy interests of international actors and the position the state on the world stage, as well as to impact on the world community through the political, legal, economic, educational and cultural measures.

Keywords: international relations, foreign-policy activity, social media, international Internet communication.

 

Аннотация. Проанализирована сущность социальных медиа как особого тип интернет-коммуникации, что используется для продвижения внешнеполитических интересов международных акторов, позиционирования государства на мировой арене и оказания влияния на мировую общественность с помощью комплекса мер политического, правового, экономического, образовательного и культурного характера.

Ключевые слова: международные отношения, внешнеполитическая деятельность, социальные медиа, международная интернет-коммуникация.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.