ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ США ЗА ПРЕЗИДЕНТСВА Д. ТРАМПА

Н Литвиненко

Анотація


Анотація. Аналізуються основні проблеми та перспективи реалізації стратегії кібербезпеки США на сучасному етапі. Показано, що політика безпеки США багато в чому спирається на глобальний інформаційний простір і визначається рядом важливих чинників. Перш за все, об’єктивна перевага Сполучених Штатів як за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, так і за ступенем присутності в кіберпросторі, виявляє помітний вплив на світову політику. Ситуація, що склалася обумовлена не тільки значною технологічною перевагою США, але і їх активною участю у формуванні глобальної інформаційної інфраструктури. Крім цього, за останнє десятиліття в США були системно і науково опрацьовані підходи до забезпечення кібербезпеки і використання у військово-політичних цілях, що знайшло відображення у відповідних основоположних документах.

Ключові слова: кібербезпека, стратегія, США, технології, Конгрес, Міністерство оборони, Росія, Китай, Україна.

 

Annotation. The main problems and prospects for the implementation of the US cybersecurity strategy at the present stage are analyzed. It is shown that the US security policy is largely based on the global information space and is determined by a number of important factors. First of all, the objective superiority of the United States in terms of both the level of development of information and communication technologies and the degree of its presence in cyberspace has a significant impact on world politics. The current situation is conditioned not only by the significant technological advantage of the United States, but also by their active participation in the formation of the global information infrastructure. In addition, over the past decade, the US systematically and scientifically worked out approaches to ensuring cybersecurity and use for military and political purposes, which is reflected in the relevant basic documents.

Keywords: cybersecurity, strategy, USA, technology, Congress, Ministry of Defense, Russia, China, Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.