ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ФОРМУВАННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ

М Фесенко

Анотація


Анотація. Досліджується вплив інформаційно-комунікативної революції на трансформацію сучасної системи міжнародних відносин та міжнародного порядку. Доведено, що цифрова революція в мікроелектроніці, інформаційних технологіях і комп’ютерній сфері встановила швидкісні зв’язки по всьому світові, які у поєднанні з телевізійними, кабельними, супутниковими засобами комунікацій та сполученням реактивними літаками, радикально змінили природу політичної взаємодії. Показано, що комунікаційні мережі впливатимуть на поведінку учасників міжнародної системи. Аргументовано, що інформаційно-комунікативні технології сприяють збільшенню кількості сучасних транснаціональних акторів, ефективності їх роботи та впливу на інститут національних держав. Доведено, що завдяки швидкісним комунікаціям політичні дії та прийняття рішень пов’язуються в комплексні мережі політичної взаємодії. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативна інфраструктура, міжнародний порядок, новітні технології, транс націоналізм, інформаційні мережі, інформаціональне суспільство, сучасна система міжнародних відносин.

 

Abstract. The influence of the informational and communicative revolution on the transformation of the contemporary system of international relations and international order is researched. It has been proved that the digital revolution in microelectronics, information technologies and the computer industry has set up high-speed communications around the world that, in combination with television, cable, satellite communications and jet aircraft, radically changed the nature of political interaction. It is shown that due to communication networks that will affect the behavior of participants in the international system. It is argued that information and communication technologies contribute to the increase of the number of contemporary transnational actors, the effectiveness of their work and influence on the institute of national states. It is proved that due to high-speed communications, political actions and decision-making are linked to integrated networks of political interaction.

Key words: information and communicative infrastructure, international order, new technologies, transnationalism, information networks, information society, modern system of international relations.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.