ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ США, РОСІЇ ТА ІНДІЇ)

В Терещук

Анотація


Анотація. В статті проаналізовано особливості розвитку національних супутникових систем позиціонування як компоненту національної безпеки в таких країнах, як США, Російська Федерація, Індія; на основі нормативних документів виявлені політичні імперативи їхнього розвитку. Зокрема, показано, що домінування американської системи GPS та загроза обмеження доступу до неї, а також практики реалізації цієї загрози стали каталізатором розвитку альтернативних систем, зокрема, в Росії та Індії.

Ключові слова: глобальні та регіональні супутникові системи позиціонування, національна безпека, США, Росія, Індія.

 

Annotation. The article analyses the peculiarities of the development of national satellite positioning systems as a component of national security in the United States, Russian Federation, India; based on normative documents the political imperatives of their development are revealed. In particular, it has been shown that the dominance of the US Global Positioning System and the threat of restricting access to it, as well as the practice of implementing this threat, have become a catalyst for the development of alternative systems, in particular, in Russia and India.

Keywords: global and regional satellite positioning systems, national security, USA, Russia, India.

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности развития национальных спутниковых систем позиционирования как компонента национальной безопасности в таких странах, как США, Россия, Индия; на основе нормативных документов выявлены политические императивы их развития. В частности, показано, что доминирование американской системы GPS и угроза ограничения доступа к ней, а также практики реализации этой угрозы стали катализатором развития альтернативных систем, в частности, в России и Индии.

Ключевые слова: глобальные и региональные спутниковые системы позиционирования, национальная безопасность, США, Россия, Индия.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.