ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНО–ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

В Остап’як

Анотація


Анотація. На основі авторського моніторингу проаналізовано детермінанти стратегічного партнерства в умовах сучасного гібридного протистояння, що призводить до виникнення нових політико–економічних партнерств в міжнародно–політичному просторі, а також з’ясовано, що на загальносвітову рівні переважає безпекова детермінанта, на регіональному рівні – економічна детермінанта, а на двосторонньому рівні – політична детермінанта стратегічного партнерства.

Ключові слова: стратегічне партнерство, зовнішня політика, міжнародні організації, США, ЄС, Китай, пострадянські держави, Україна.

 

Annotation. On the basis of author's monitoring, the determinants of strategic partnership are analyzed in the context of the modern hybrid confrontation which leads to the emergence of new political and economic partnerships in the international space, and also it was established that at the global level the determinant of security prevails, at the regional level – the economic determinant and at the bilateral level – the political determinant of strategic partnership.

Keywords: strategic partnership, foreign policy, international organizations, USA, EU, China, post-Soviet states, Ukraine.

 

Аннотация. На основе авторского мониторинга проанализированы детерминанты стратегического партнерства в условиях современного гибридного противостояния, что приводит к возникновению новых политико-экономических партнерств в международно-политическом пространстве, а также установлено, что на общемировом уровне преобладает детерминанта безопасности, на региональном уровне экономическая детерминанта, а на двустороннем уровне политическая детерминанта стратегического партнерства.

Ключевые слова: стратегическое партнерство, внешняя политика, международные организации, США, ЕС, Китай, постсоветские государства, Украина.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.