КОМУНІКАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ЄС З ЛОБІ-ГРУПАМИ І ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

О Войнич

Анотація


Анотація. У статті розглядаються прикладні аспекти взаємодії політичних інститутів ЄС з лобі-групами і громадянським суспільством, аналізується діяльність груп інтересів та груп тиску, які впливають на державну або наднаціональну політику і є причетними до ухвалення важливих для громадськості рішень в різних сферах життєдіяльності європейських акторів.

Ключові слова: політичні інститути ЄС, лобі - групи, громадянське суспільство, представництво інтересів, кампанії «грассрутс», медіа, Європейський Союз, Україна.

 

Annotation. The article examines the applied aspects of the interaction of EU political institutions with lobby groups and civil society, analyzes the activities of interest groups and pressure groups that impact on state or supranational policy and involved in the adoption of important decisions for the public in different spheres.

Keywords: EU political institutions, lobby groups, civil society, representation of interests, Grassroots campaign, media, European Union, Ukraine.

 

Аннотация. В статье рассматриваются прикладные аспекты взаимодействия политических институтов ЕС с лобби- группами и гражданским обществом, анализируется деятельность групп интересов и групп давления, которые влияют на государственную или наднациональную политику и причастны к принятию важных для общественности решений в различных сферах жизнедеятельности европейских акторов.

Ключевые слова: политические институты ЕС, лобби - группы, гражданское общество, представительство интересов, кампании «грассрутс», медиа, Европейский Союз, Украина


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.