СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЄС

І Сидоренко

Анотація


Анотація. У статті проаналізовано ефективність практики використання стратегічних комунікацій для вирішення зовнішньополітичних і безпекових проблем на прикладі ЄС, що передбачає низку послідовних і узгоджених заходів, які проводяться на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях та дозволяють визначити потреби цільової аудиторії, а також ефективні канали впливу. Встановлено функціональні характеристики моделі стратегічних комунікацій ЄС, за допомогою яких здійснюється ефективна міжнародна комунікація.

Ключові слова: стратегічні комунікації, мас-медіа, Східне партнерство, дезінформація, ЄС.

 

Annotation. The article analyzes the effectiveness of the practice of using strategic communications to solve foreign-policy and security issues on the example of the EU, which is provided by number of consistent and coordinated measures that are carried out at strategic, operational and tactical levels, and can identify the needs of the target audience as well as effective channels of influence. The functional characteristics of the EU strategic communications model are established, with the help of which effective international communication is carried out.

Keywords: strategic communications, mass media, Eastern Partnership, disinformation, EU.

 

Аннотация. В статье анализируется эффективность практики использования стратегических коммуникаций для решения проблем внешней политики и безопасности на примере ЕС, который обеспечивается путем разработки согласованных и скоординированных мер, которые выполняются на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, и определяют потребности целевой аудитории, а также определяют эффективные каналы влияния. Установлены функциональные характеристики модели стратегических коммуникаций ЕС, с помощью которой осуществляется эффективная международная коммуникация.

Ключевые слова: стратегические коммуникации, средства массовой информации, Восточное партнерство, дезинформация, ЕС.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.