СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Я Матчук

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей соціальних медіаплатформ як інструменту комунікації політичних інституцій та формування їхнього іміджу на міжнародній арені. Розглянуто досвід застосування інструментів соціальних мереж для інформування громадськості про діяльність Європейського парламенту та проведено аналіз форматів подачі інформації у кожній з них. Метою статті є аналіз використання соціальних мереж Європейським парламентом та визначення ефективних каналів комунікації. Науковий пошук здійснювався на основі системного підходу до аналізу зовнішньополітичної комунікації.

Ключові слова: соціальні медіа, зовнішньополітичні комунікації, наднаціональні інституції, Європейський парламент, ЄС.

 

Annotation. This article is dedicated to study of social media features as instruments of political communication and image-building of institutions on international scale. The article provides an overview of social media tools implemented by the European Parliament to inform the audience about its activities and decisions as well as an analysis of information feed formats in each of the social media platforms. The purpose of the article is to analyze the social media application by the European Parliament and to indicate the efficient communication channels. The research was based on system analysis approach to the foreign-policy communication.

Keywords: social media, foreign-policy communication, supranational institutions, European Parliament, EU.

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей социальных медиаплатформ как инструмента коммуникации политических институций и формирования их имиджа на международной арене. Рассмотрен опыт применения инструментов социальных сетей для информирования общественности о деятельности Европейского парламента, а также был проведен анализ форматов подачи информации для каждой из них. Цель статьи – анализ использования социальных сетей Европейским парламентом и определение эффективных каналов коммуникации. Научный поиск осуществлялся на основе системного подхода к анализу внешнеполитической коммуникации.

Ключевые слова: социальные медиа, внешнеполитическая коммуникация, наднациональные институции, Европейский парламент, ЕС.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.