СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н Мякушко

Анотація


Анотація. В статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики в умовах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соціальної системи, соціальний захист. Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної Європи, України. Розглянуто зовнішньополітичні та внутрішньополітичні умови і проблеми реалізації соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику Європейського Союзу та національних держав.

Ключові слова: соціалізація, соціальна держава, глобальна соціальна держава, інформаційне суспільство, соціальна політика, модель соціальної системи, соціальний захист, пенсійна реформа, працевлаштування, місцеве самоврядування, Європейський Союз.

 

Annotation. The article deals with the peculiarities of regional and national social policy in the context of globalization. Analyzed concepts: social conflicts, social policy, the model of the social system, social protection. The analysis of social protection systems in the European Union, Central and Eastern Europe, Ukraine. We consider foreign policy and internal political conditions and problems of implementation of the Social Policy of Ukraine, the influence of the IMF on social policy of the European Union and national states.

Keywords: socialization, social state, global social state, information society,  social policy, the model of the social system, social security, pension reform, employment, local government, European Union.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации региональной и национальной социальной политики в условиях глобализации. Проанализированы понятия: социальные конфликты, социальная политика, модель социальной системы, социальная защита. Осуществлен анализ систем социальной защиты в странах Европейского Союза, Центральной и Восточной Европы, Украины. Рассмотрены внешнеполитические и внутриполитические условия и проблемы реализации социальной политики Украины, влияние Международного валютного фонда на социальную политику Европейского Союза и национальных государств.

Ключевые слова: социализация, социальное государство, глобальная социальное государство, информационное общество, социальная политика, модель социальной системы, социальная защита, пенсионная реформа, трудоустройство, местное самоуправление, Европейский Союз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.