КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Н Ф Ржевська

Анотація


Анотація. На ґрунті вивчення зразків теоретичного та прикладного досвіду формування, розвитку та результативності культурної дипломатії як інструменту державної політики, що дає представити її імідж засобами культури, встановлено, що міжкультурна комунікація є потужним засобом лобіювання національних інтересів на міжнародному рівні. Встановлено місце та роль державних і недержавних інституцій стосовно розвитку культурної дипломатії.

Ключові слова: культурна дипломатія, міжкультурна комунікація, імідж держави, культурне співробітництво, зовнішня культурна політика, суб’єкти культурної дипломатії.

 

Annotation.  Based on the theoretical and practical experience research of formation, development and effectiveness of cultural diplomacy as an instrument of the state politics that gives an opportunity to represent the image of the government by means of culture, is was determined that intercultural communication is used as an effective mean of national interests lobbying on the international level. In the article there was also determined the place and role of governmental and non-governmental institutes in cultural diplomacy development.

Key words: cultural democracy, intercultural communication, state image, cultural cooperation, foreign cultural policy, cultural diplomacy subjects

 

Аннотация. На основании изучения теоретического и практического опыта формирования, развития и результативности культурной дипломатии, как инструмента государственной политики, что дает возможность представить имидж госу3дарства с помощью средств культуры, определено, что межкультурная коммуникация выступает эффективным средством лоббирования национальных интересов на международном уровне. Также в статье определено место и роль государственных и негосударственных институтов в развитии культурной дипломатии.

Ключевые слова: культурная дипломатия, межкультурная коммуникация, имидж государства, культурное сотрудничество, внешняя культурная политика, субъекты культурной дипломатии.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.