МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТРУМЕНТУ САНКЦІЙ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

М І Ратніков

Анотація


Анотація. Мета цієї статті полягає в систематизації поглядів різних шкіл на проблему ефективності економічних санкцій. В рамках статті розглядаються проблеми трансформації інструментального призначення санкцій в рамках сучасної думки. В якості підсумкового висновку зазначено, що причина трансформації санкцій полягає в зміні ролі держави в рамках міжнародних відносин.

Ключові слова: економічні санкції, зовнішня політика США, трансформація міжнародних відносин, теорія міжнародних відносин

 

Abstract. The aim of this article is to systematize the views of various schools on the problems of effective economic sanctions. Within the framework of the article, the problems of transformation of instrumental designation of sanctions within the framework of modern thought are considered. As a final conclusion, the reason for the transformation of sanctions is to change the role of the state in international relations.

Keywords: economic sanctions, US foreign policy, transformation of international relations, theory of international relations

 

Аннотация. Цель этой статьи заключается в систематизации взглядов различных школ на проблему эффективности экономических санкций. В рамках статьи рассматриваются проблемы трансформации инструментального назначения санкций в рамках современной мысли. В качестве итогового вывода указано, что причина трансформации санкций заключается в изменении роли государства в рамках международных отношений.

Ключевые слова: экономические санкции, внешняя политика США, трансформация международных отношений, теория международных отношений.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.