POLITICAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE AFRICAN REGIONAL MEDIA SYSTEM DEVELOPMENT

V I Tereshchuk

Анотація


Annotation. The article examines the political aspects of the formation of international specialized governmental and non-governmental organizations in the field of mass media in the African region. It is shown that the role of interstate regional institutions as drivers of integration and forming of the Pan-African media system is not significant, and in today’s context, private initiatives have a greater potential to identify the actual trends in the development of African media and their cooperation.

Keywords: international information relations, international organizations, mass media, the African region.

 

Анотація. У статті розглядається політичні аспекти становлення міжнародних спеціалізованих урядових та неурядових організацій у сфері мас-медіа в Африканському регіоні. Показано, що роль міждержавних регіональних інституцій як драйверів інтеграції та формування пан-африканської медіа-системи не є визначною, і в сучасних умовах приватні ініціативи мають більший потенціал у виявленні актуальних напрямів розвитку африканських медій та їхньої співпраці.

Ключові слова: міжнародні інформаційні відносини, міжнародні організації, засоби масової комунікації, африканський регіон.

 

Аннотация. В статье рассматривается политические аспекты становления международных специализированных правительственных и неправительственных организаций в сфере масс-медиа в Африканском регионе. Показано, что роль межгосударственных региональных институтов как драйверов интеграции и формирования пан-африканской медиа-системы не является значимой, и в современных условиях частные инициативы имеют больший потенциал в выявлении актуальных направлений развития африканских медиа и их сотрудничества.

Ключевые слова: международные информационные отношения, международные организации, средства массовой коммуникации, африканский регион.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.