ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О А Васильєв

Анотація


Анотація. У статті аналізуються проблеми еволюції євразійської інтеграції на пострадянському просторі. Розглянуто шлях інтеграції країн від Співдружності Незалежних Держав до Євразійського економічного союзу. Проаналізовано сучасний стан, взаємозв’язок і перспективи соціально-політичної трансформації нових незалежних держав в рамках інтеграційних об’єднань.

Ключові слова: еволюція, інтеграція, трансформація, соціальний, політичний.

 

Annotation. In this article problems of evolution of Eurasian integration on post-soviet territory are analysed. The way from the Commonwealth of Independent States to the Eurasian Economic Union is considered. The modern state, interdependence and prospects of socio-political transformation of new independent states have been analysed.

Keywords: evolution, integration, transformation, social, political.     

 

Аннотация. В статье анализируются проблемы эволюции евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Рассмотрен путь интеграции стран от Содружества Независимых Государств до Евразийского экономического союза. Проанализированы современное состояние, взаимосвязь и перспективы социально-политической трансформации новых независимых государств в рамках интеграционных объединений.

Ключевые слова: эволюция, интеграция, трансформация, социальный, политический.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.