ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ТЕАТР ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ: ВІЙСЬКА, ЗБРОЯ, РОЗВІДКА, КОНТРРОЗВІДКА

В М Бебик

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемам становлення глобального інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору, що розглядаються в контексті феномену інформаційних та гібридних війн. Стратегія і тактика сучасних інформаційних війн досліджуються на прикладі гібридної війни Росії проти України. В статті представлено також базові категорії інформаційних та гібридних війн та надано їх змістовну характеристику. Зазначено, що сучасний театр військових дій в умовах формування інформаційного суспільства потребує нових підходів до розуміння ролі військ, зброї, зовнішньої розвідки і контррозвідки.

Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, глобальний інформаційний простір, гібридна війна, інформаційна війна, зовнішня розвідка, контррозвідка.

 

Annotation. The article is devoted to the problems of the formation of the global information society and the global information space which are considered in the context of the phenomenon of information and hybrid wars. Strategy and tactics of modern information wars are researched on the example of Russia's hybrid war against Ukraine. It is also presented the basic categories of information and hybrid wars as well as their description. It is noted that the modern theatre of warfare during the formation of the information society requires new approaches to the understanding role of troops, weapons, foreign intelligence and counterintelligence.

Keywords: global information society, global information space, hybrid war, information warfare, foreign intelligence, counterintelligence.

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам становления глобального информационного общества и глобального информационного пространства, что рассматриваются в контексте феномена информационных и гибридных войн. Стратегия и тактика современных информационных войн исследуются на примере гибридной войны России против Украины. В статье представлено также базовые категории информационных и гибридных войн и их содержательную характеристику. Отмечено, что современный театр военных действий в условиях формирования информационного общества требует новых подходов к пониманию роли войск, оружия, внешней разведки и контрразведки.

Ключевые слова: глобальное информационное общество, глобальное информационное пространство, гибридная война, информационная война, внешняя разведка, контрразведка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.