ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

О П Кучмій

Анотація


Анотація. В умовах трансформації міжнародно-політичного середовища гуманітарне співробітництво перетворюється на один з пріоритетів міжнародної співпраці, оскільки поглиблення глобальної гуманітарної кризи вимагає вироблення нових підходів та програм для вирішення питань гуманітарного характеру. Провідна роль у процесі модернізації підходів до гуманітарної співпраці належить ООН та її спеціалізованим підрозділам. Важливим етапом еволюції стратегії міжнародного гуманітарного співробітництва стало проведення Світового саміту з гуманітарних питань, під час якого було визначено нові пріоритети та представлено універсальні принципи гуманітарного співробітництва на сучасному етапі розвитку світової спільноти.

Ключові слова: міжнародне гуманітарне співробітництво, ООН, Управління з координації гуманітарних питань, Управління Верховного комісару ООН у справах біженців, Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації, Світовий саміт з гуманітарних питань.

 

Annotation. With the rapid transformation of the international political space humanitarian cooperation is becoming one of the priorities of international cooperation. The deepening of the global humanitarian crisis requires the development of new approaches and programs to address humanitarian issues. The leading role in the process of modernization approaches to humanitarian cooperation belongs to the United Nations and its divisions. The important stage in the evolution of the international humanitarian cooperation strategy was the holding of the World Summit on Humanitarian Issues during which new priorities and universal principles of humanitarian cooperation of the world community were identified and presented.

Key words: International Humanitarian Cooperation, UN, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations Refugee Agency, UN Central Emergency Response Fund, World Humanitarian Summit.

 

Аннотация. В условиях трансформации международно-политической среды гуманитарное сотрудничество превращается в один из приоритетов международного сотрудничества, поскольку углубление глобального гуманитарного кризиса обуславливает необходимость выработки новых подходов и программ для решения вопросов гуманитарного характера. Ведущая роль в процессе модернизации подходов к гуманитарному сотрудничеству принадлежит ООН и ее специализированным организациям. Важным этапом эволюции стратегии международного гуманитарного сотрудничества стало проведение Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, в ходе которого были определены новые приоритеты и представлены универсальные принципы гуманитарного сотрудничества на современном этапе развития мирового сообщества.

Ключевые слова: международное гуманитарное сотрудничество, ООН, Управление по координации гуманитарных вопросов, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, Всемирный саммит по гуманитарным вопросам.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.