УРЯДОВІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ПРОВІДНИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРН

С І Вилінський

Анотація


Анотація. Стаття присвячена «м'якій силі» як важливому інструменту  зовнішньої політики ФРН.  Автор визначає потребу поглиблення наявних академічних знань про інституційний компонент реалізації «м'якої сили» в сучасній зовнішній політиці ФРН. У цьому зв’язку головна увага спрямовується на з’ясування місця і ролі урядових структур Німеччини у зовнішньополітичному проектуванні «м'якої сили», а саме федеральних міністерств держави.

Ключові слова: зовнішня політика ФРН; дипломатія; «м’яка сила»; федеральні міністерства ФРН; Центральна Азія.

 

Annotation. The article is devoted to the question of the foreign policy of Germany and its “soft power” instrument in modern international relations. The author points to the need to deepen the existing academic knowledge of the institutional component of the implementation of "soft power" in the modern foreign policy of Germany. In this regard, the main attention is directed to clarifying the place and role of the government structures of Germany in the foreign policy design of "soft power", namely the federal ministries of the state.

Keywords: foreign policy of Germany; diplomacy; "Soft power"; Federal Ministries of Germany; Central Asia.

 

 

Аннотация. Статья посвящена «мягкой силе» как важному инструменту внешней политики ФРГ. Автор указывает на потребность углубления имеющихся академических знаний о институциональном компоненте реализации «мягкой силы» в современной внешней политике ФРГ. В этой связи главное внимание направляется на выяснение места и роли правительственных структур Германии во внешнеполитическом проектировании «мягкой силы», а именно федеральных министерств государства.

Ключевые слова: внешняя политика ФРГ; дипломатия; «мягкая сила»; федеральные министерства ФРГ; Центральная Азия.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.