СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІРАНО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН

В В Кіяниця

Abstract


Анотація. В науковій статті розглянуто особливості формування двосторонніх відносин між Сполученими Штатами Америки та Іраном з часів існування Шаханшахської держави Іран. Визначено процеси, що впливали на утворення передумов ірано-американського зближення. В роботі проаналізовано еволюцію ірано-американських відносин після Другої світової війни, розглянуто вплив подій Ісламської революції 1979 р. та формування ісламського режиму на характер подальших відносин ІРІ та США. Досліджено причини виникнення низки актуальних проблем, що заважають конструктивному розвитку ірано-американських відносин. В статті доведено зв'язок між деструктивним зовнішньополітичним дискурсом ІРІ, ідеологічною та політично конфронтацією ісламського режиму зі Сполученими Штатами та економічною й дипломатичною ізоляцією країни, а також встановлено фактори, які визначать неспроможність керівництва країни провадити конструктивну зовнішню політику на даному етапі.

Ключові слова: Іран, США,  міжнародні відносини, Близький Схід.

          Abstract. The scientific article considers the peculiarities of formation of bilateral relations between the United States of America and Iran since the Imperial state of Iran. The processes, affected the formation of preconditions of US-Iranian rapprochement, are determined. The paper analyze the evolution of US-Iranian relations after World War II, the influence of Islamic Revolution 1979 and formation of the Mullahs regime on the type of further IRI-USA relationship is considered. The causes of occurrence of number of current issues, obstructing to constructive development of US-Iranian relations, are examined. The article proves the tie between destructive Iranian foreign policy discourse, the ideological and political confrontation of the Mullahs regime and the Unites States and the economic and diplomatic isolation of the state; the factors, determining state's leadership inability to conduct constructive foreign policy discourse at the present point in time.

Keywords: Iran, USA, international  relations, Middle East.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.