ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ В ГРУЗІЇ ЯК ФАКТОР ЗАГОСТРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ КОНФРОНТАЦІЇ ЗА ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ

А Е Райков

Abstract


Анотація. Низка країн пострадянського простору мають проблеми із збройними конфліктами на своїй території. Характерною особливість цих безпекових криз є присутність третіх країн – глобальних акторів міжнародних відносин, таких як США і Росія. У статті розглядається американсько-російське протистояння за лідерство і збереження сфер впливу. Через історію міжетнічних конфліктів показані розбіжності у сприйнятті Грузії з боку США і РФ, відображені зміни у їх двосторонніх відносинах, а також зазначені геополітичні кроки офіційних Вашингтона і Москви.

          Ключові слова: США, Росія, Грузія, заморожені конфлікти, Абхазія, Південна Осетія.

Abstract. A number of post-Soviet states have problems with armed conflicts on their territory. A characteristic feature of these security crises is the presence of third countries – global international actors, such as the United States and Russia. The article describes the American-Russian confrontation for leadership and preservation of spheres of influence. By analysing the history of the interethnic conflicts as examples, the author shows differences in the perception of Georgia by the USA and Russia, reflects changes in their bilateral relations and indicates the geopolitical steps of the United States and the Russian Federation.

Keywords: USA, Russia, Georgia, frozen conflicts, Abkhazia, South Ossetia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.