HISTORICAL AND NATIONAL MEMORIES: EVOLUTION OF TERMS’ TREATMENT

V. I. Holovchenko

Анотація


The changes in the interpretation of the terms «history» and «memory» in recent decades are examined as well as the general frameworks of possible understanding of national histories in modern Humanities are outlined.
Keywords: state, history, past, national identity, memory.
Простежені зміни в трактуванні термінів „історія” і „пам’ять” протягом останніх десятиліть, а також окреслені загальні рамки можливого осмислення національних історій у сучасному соціально-гуманітарному знанні.
Ключові слова: держава, історія, минуле, національна ідентичність, пам’ять.
Прослежены изменения в трактовке терминов «история» и «память» на протяжении последних десятилетий, а также очерчены общие рамки возможного осмысления национальных историй в современном социально-гуманитарном знании.
Ключевые слова: государство, история, прошлое, национальная идентичность, память.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.