№ 3 (2014)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКО- КИТАЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
В І Головченко
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ТАК ЗВАНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА УКРАЇНУ PDF
М С Дорошко
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
С В Андрущенко
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ТРАНЗИТУ ВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ PDF
С Г Вонсович
SOME NON-MILITARY CHALLENGES TO EUROPEAN SECURITY PDF
I A Mingazutdinov
ТЕНДЕНЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2004-2013 РОКІВ PDF
Н О Піпченко
МІФОЛОГІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАНЕПАДУ: США У ТРАНСФОРМАЦІЯХ СУЧАСНОГО СВІТУ PDF
В М Розумюк
ПАРАМЕТРИ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ PDF
О Л Хилько
ВПЛИВ КОНФЛІКТУ В ДАРФУРІ НА ВІДНОСИНИ СУДАНУ З ЄГИПТОМ І ЛІВІЄЮ PDF
Б О Черкас
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВНАСЛІДОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
О І Шаповалова
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
О В Шевченко
УЧАСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОБЛЕМИ НАГІРНОГО КАРАБАХУ PDF
О В Алєксєйченко
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ США PDF
І І Гавриленко
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ У АФГАНІСТАНІ у 2001-2010 РОКАХ PDF
А В Матвєєв
ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРН PDF
В С Савінок
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІМІДЖУ НІМЕЧЧИНИ В СВІТОВИХ ЗМІ PDF
О Ткаченко