№ 6 (2015)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

СТРАТЕГIЧНА КУЛЬТУРА США: ВНУТРIШНI ДЕТЕРМIНАНТИ ЗОВНIШНЬОЇ ДIЇ PDF
І І Погорська
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В США: GOV 2.0 PDF
О М Андрєєва
ОНОВЛЕНА СТРАТЕГІЯ США: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ PDF
Н Ф Ржевська
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА У ДІЯЛЬНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ «ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ» PDF
В А Вергун, О І Ступницький
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ФРАНЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Л Д Чекаленко, М О Васильєва
РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД США ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
В І Терещук
МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ «СВІТОВОГО ПАНУВАННЯ PDF
О В Коломієць
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ТУРЕЦЬКОЇ МОДЕЛІ У ЗОВНІШНІЙ ТА БЕЗПЕКОВІЙ ПОЛІТИЦІ США ЩОДО ПІВДЕННОЇ ДУГИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF PDF
К І Кулешова
ПИТАННЯ ПОСТАВОК ЗБРОЇ В УКРАЇНУ ЗІ США PDF
М І Ратніков
СУЧАСНІ АМЕРИКАНСЬКО-ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: ПОЛІТИКО-ВІЙСЬКОВИЙ АСПЕКТ PDF
І С Погорєлова
БОРОТЬБА США ТА КИТАЮ ЗА ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО У ХХІ СТ. PDF
М В Фесенко
СТАНОВЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОГО ПАРТНЕРСТВА У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
В І Остап'як
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИКИ «НОВОГО СТРИМУВАННЯ» США: ВІД «АЛЬ-КАЇДИ» ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Т Г Жовтенко