№ 8 (2015)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

Зміст і механізми зовнішньої політики сучасної держави PDF
В Г Власов
Акт Злуки 1919 року: погляд політолога-міжнародника PDF
В І Головченко
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО VS ІНСТИТУТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: СПЕЦИФІКА СПІВІСНУВАННЯ У СВІТЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
О Є Макух
ПОЛІТИЧНА ДУМКА РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ: СТРУКТУРУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЕНОМЕНУ PDF
М Б Закіров
ЗАХІДНІ БАЛКАНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ США В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ю Козловська
Взаємозв’язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем Без заголовку
М М Ковбень
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ФРН PDF
В С Савінок
БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
О Ю Кондратенко
ПОЗИЦІЯ ОДКБ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
М В Здоровега, О О Цебенко
ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ЩОДО СХІДНИХ СУСІДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ПЕРІОД З 2004 ПО 2009 РОКИ PDF
І Нагорняк
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОЇ СИЛИ ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
С І Бєлєй
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГЕНЕЗУ КОНЦЕПЦІЙ ЗМІСТУ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
К О Костюченко
СХІДНИЙ ВИМІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА: ВИКЛИКИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС PDF
М А Миронова
МІЖНАРОДНА РЕПУТАЦІЯ УКРАЇНИ: ВИСНОВКИ ДЛЯ ПОЛІТИКІВ PDF
О В Дашевська