№ 9 (2015)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМУНАЛЬНИХ ВИБОРІВ (НА ПРИКЛАДІ КОШИЦЬКОГО ТА ПРЯШІВСЬКОГО КРАЇВ) PDF
Г І Мелеганич
КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО КРАЇНИ СВІТУ PDF
Р А Кривонос
МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЯК ЗАГРОЗА ПОЛІТИЧНІЙ ЄДНОСТІ ДЕРЖАВ ЄВРОСОЮЗУ PDF
Ч І Намонюк
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О В Дашевська
КЛАСИЧНА ТА СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
О Ю Кондратенко
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
Р К Петюр
РЕАЛІЗАЦІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В В Матвєєв, С В Кушнір
КОНЦЕПЦІЇ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ PDF
М В Зайцева
РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ КРИМУ PDF
О Ю Запорожець
ЗОВНІШНЯ ТА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА США І ФРАНЦІЇ: ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ ВИМІР PDF
М В Фесенко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ В НІМЕЧЧИНІ PDF
Д А Кузява
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ФРН В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ PDF
Б Г Міфтахов
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ PDF
С А Гуцал
ІНФОРМАЦІЙНА ДЕМОКРАТІЯ: ПОГЛЯДИ ТА ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ PDF
О Г Слободяник