№ 11 (2016)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ PDF
С А Гуцал
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ США) PDF
В І Терещук
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
І В Максименко
ПРОБЛЕМА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АРХИПЕЛАГА ДЯОЮЙ-ДАО/СЕНКАКУ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ PDF
М С Покась
РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ У ПРОСУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
М І Терещук
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В СИРІЇ ЯК СКЛАДОВА ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ PDF
А С Безвершенко
НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ГЛОБАЛЬНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF
Х В Юськів
ПОЛІТИКА США ЩОДО РЕГІОНУ ЗАХІДНІ БАЛКАНИ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР PDF
Ю Козловська
КОНЦЕПЦІЯ «МІЖМОР’Я» В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ PDF
О М Шевченко
ТУРЕЦКОЕ МЕНЬШИНСТВО В БОЛГАРИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ДВУСТОРОННЕЙ АДАПТАЦИИ PDF
Я А Волкова
ПОЛІТИКА БАГАТОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ І РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРАХ PDF
А Г Сморжевська