№ 12 (2016)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

ТАЙВАНСЬКИЙ ЧИННИК У ВЗАЄМИНАХ США І КНР PDF
О А Кравчук
ПОЛІТИКА ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ ЯПОНІЇ В ООН: ПРОГРЕСИВНІСТЬ ЧИ КОНСЕРВАТИЗМ? PDF
А В Басистий
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
О Г Слободяник
ПЕРСПЕКТИВИ І НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ ЗА ПРЕЗИДЕНСТВА ДЖОКО ВІДОДО PDF
А Г Сморжевська
СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ З ПЕРСПЕКТИВОЮ РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ СФЕРИ ЄС PDF
А О Дирда
ЗРОСТАННЯ РОЛІ ГУМАНІТАРНОГО ЧИННИКА У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
В І Головченко
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: «БРУДНА» СИЛА ПІД ЗНАКОМ СИЛИ «М’ЯКОЇ» PDF
А П Сапсай
РОЛЬ ООН У КООРДИНАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ ТА ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ СИСТЕМИ PDF
Т Я Ткач
РОЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У НАГІРНО-КАРАБАХСЬКОМУ КОНФЛІКТІ PDF
Т М Злобіна
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ У РАМКАХ ШОС PDF
С І Даниленко, О Я Гальона
ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
І О Волошенко
ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ПИТАННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
А Т Рой
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОБОТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО АГЕНТА ХХІ СТ. PDF
О Опанасюк
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР В УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
І О Леонтьєв