№ 13 (2017)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

THE THREATS ENCOUNTERED BY MAN IN THE VIRTUAL REALITY: INFORMATION DISTORTION, ILLUSION, AGGRESSION PDF
M K Grzegorzewska, A Małecka
THE EVOLUTION OF CYBER JIHAD: FROM AL-QAEDA TO THE ISLAMIC STATE PDF
M Lacomy
КОНТЕНТ РОСІЙСЬКИХ ЗМІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ PDF
Т Г Абдуліна
ІНФО–КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТТЯ І ТИПОЛОГІЯ PDF
В М Бебик
ІСЛАМСЬКИЙ ЧИННИК У ПОЛІТИЦІ КРАЇН ЄС: ПРИКЛАД ФРАНЦІЇ PDF
О І Брусиловська
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕМІЛІТАРИНИХ РИЗИКІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ PDF
В В Гулай
UNIVERSAL CODE ELEMENTS OF THE INTERNATIONAL POLITICAL IMAGE AND PHENOMENON OF PREDICTION IN AUDIOVISUAL MEDIA PDF
M B Yeromin
ЕВОЛЮЦІЯ НАТО І СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ» АГРЕСІЇ РФ PDF
Т Г Жовтенко
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Н П Карпчук
РИЗИКИ І ВИКЛИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
О А Лалак, Leszek Klich
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н М’якушко
ФІЛЬТРАЦІЯ ТА ЦЕНЗУРУВАННЯ КОНТЕНТА В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF
М М Первушин
СТРАТЕГІЯ ІНТРОФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КОНФЛІКТНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
О Ю Рак
РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Н Ф Ржевська
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О Рижук
ПОСТ-КОНФЛІКТНЕ ПРИМИРЕННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО -КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВИМІР PDF
К В Семчинський
МЕДІЙНА СКЛАДОВА «М’ЯКОЇ СИЛИ» УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР PDF
В І Терещук
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОСУВАННІ КРАЇН БАЛТІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ PDF
М І Терещук
ГЛОБАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ PDF
М В Фесенко
МАНІПУЛЮВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАЦІЇ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
С О Шустенко
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ ВІРТУАЛЬНИХ «НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК» ЯК ЗАГРОЗА СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Х В Юськів
КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИМ КОНФЛІКТАМ PDF
Bertrand Coste
ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ PDF
А О Котенко
ІНФОРМАЦІЙНА ДЕМОКРАТІЯ У СТРАТЕГІЯХ ЗОВНІШНЬОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Є А Макаренко