№ 14 (2017)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

ТРАГЕДІЇ ГЕНОЦИДУ В ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ Й ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НИХ PDF
В І Головченко
ФІНСЬКА ПОЛІТИКА НЕЙТРАЛІТЕТУ: НОВИЙ ЕТАП У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЧИ ЕВОЛЮЦІЯ «ФІНЛЯНДИЗАЦІЇ» PDF
А О Дирда
ДОКТРИНАЛЬНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Б.ОБАМИ PDF
Н А Погоріла
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ВІД ДЕРЖАВОЦЕНТРИЗМУ ДО ГРОМАДЯНОЦЕНТРИЗМУ PDF
О К Задувайло
УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ В РАМКАХ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОЦІНЮВАННЯ PDF
І О Леонтьєв
КНЯЗІВСТВО МОНАКО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Р А Кривонос
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І БЕЗПЕКИ ЄС PDF
Є Б Тихомирова
АРКТИЧНА ГЕОСТРАТЕГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
А Г Гольцов
РОЛЬ ФРН У СТАНОВЛЕННІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС PDF
А Л Гаспарян
НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ КОРДОНІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Н А Пак
РОЛЬ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Н П Литвиненко, В І Щоткіна
СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Є А Макаренко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВОЛОНТЕРСТВА В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ДОНБАСІ PDF
М Копійка
«СУСПІЛЬСТВО ВТРАЧЕНОЇ ДОВІРИ» ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ PDF
А Б Міщенко