№ 15 (2017)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки"

Зміст

Статті

STRESS AS ONE OF THE PSYCHOLOGICAL FOURTH-GENERATION WARFARE EFFECTS PDF
M K Grzegorzewska
THE ROLE OF CULTURAL DIFFERENCES IN INTERNATIONAL NEGOTIATIONS PDF
A Małecka, M K Grzegorzewska
БЕЗПЕКОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЇ PDF
В І Головченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ МЕДІА-ДИПЛОМАТІЇ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ PDF
І В Габро
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ PDF
М Гринчук
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ПОЛЬЩІ ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н П Карпчук
ГЕОСТРАТЕГІЧНА КОНФІГУРАЦІЯ «РОСІЯ VS КИТАЙ VS ІНДІЯ» PDF
О Ю Кондратенко
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
О А Коппель, О С Пархомчук
РОЛЬ И МЕСТО СНГ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ PDF
А П Косов
КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Б Кост, Г А Піскорська
СУЧАСНА ВІЙНА ТА НОВІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ PDF
В П Литовченко
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Є А Макаренко
МЕХАНІЗМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ PDF
А В Немировський, О М Андрєєва
ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС В КОНТЕКСТI УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМIРИ PDF
І І Погорська
ДИСКУРС ТЕРОРИЗМУ У ФРАНЦУЗЬКИХ ОНЛАЙН-ЗМІ PDF
А В Покровська
МЕХАНІЗМИ СВІТОВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
С Є Прошко
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В США НА ПРИКЛАДІ ПРЕЗІДЕНТСКОЇ КАМПАНІЇ Д. ТРАМПА PDF
М І Ратніков
СУПУТНИКОВА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ GPS ЯК ФАКТОР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОМІНУВАННЯ США: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
В І Терещук
ФАКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ КРАЇН ЦСЄ PDF
М І Терещук
АНАЛІТИЧНА РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ EAST STRATCOM: АНАЛІЗ ОГЛЯДІВ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ PDF
Є Б Тихомирова
СВІТ-СИСТЕМА І ЇЇ СУБ’ЄКТИ В ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ PDF
М В Фесенко
ВЧОРА І СЬОГОДНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Л Д Чекаленко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМАТУ ВЗАЄМОВІДНОСИН США-КНР НА ПОЧАТКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАДЕНЦІЇ Д. ТРАМПА PDF
О В Шевчук
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА СТАН ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ КРАЇН ЄВРОПИ PDF
С О Шустенко
КРИЗА МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄС ЯК ВИКЛИК БЕЗПЕЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Б М Юськів