№ 21 (2019)

Міжнародні відносини Серія "Політичні науки": матеріали конференції

У збірнику розміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна інформація / Міжнародні комунікації: історія, сучасність і перспективи», яка відбулась 6 грудня 2019 року.

Друкується за авторською редакцією.

Зміст

Статті

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна інформація / Міжнародні комунікації: історія, сучасність і перспективи» PDF
Програма Конференції
KSZTAŁCENIE WSPÓŁCZESNYCH DZIENNIKARZY. WYBRANE PROBLEMY PDF
Łukasz Donaj
СУЧАСНІ СВІТОВІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ PDF
О. М. Андрєєва
ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА: ІМІДЖ, БРЕНД ТА ПОЛІТИКА «М'ЯКОЇ СИЛИ» PDF
Н. Б. Бєлоусова
ДЕСТРУКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
О. І. Брусиловська
ФЕНОМЕН МЕДІА-НЕНАВИСТІ PDF
А. В. Вильховська
ІНФОРМАЦІЙНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ PDF
Г. О. Гридасова
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ ЗАГРОЗАМ PDF
М. С. Гринчук
КОМУНІКАТИВІСТИКА ЯК ОСВІТНЄ СПРЯМУВАННЯ ПРОГРАМ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД PDF
В. В. Гулай
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ СИМВОЛІЧНОГО ПРИМИСУ PDF
С. І. Даниленко
ЛОБІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. В. Зайцева
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Звездова
ЦИФРОВА ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ PDF
Н. П. Карпчук
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ ІНШИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Коломієць
АВТОРИТАРНО-ОЛІГАРХІЧНИЙ РЕЖИМ І СУПЕРПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА У РОСІЇ PDF
М. Р. Конюш
МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СВІТОВИХ АКТОРІВ PDF
В. В. Копійка
СТРАТЕГІЯ І ПРАКТИКА КІБЕРБЕЗПЕКИ НАТО PDF
М. В. Копійка
ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК МЕГАТРЕНД ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ КРАЇН ЄВРОПИ PDF
Н. П. Кравченко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ, ТЕХНІЧНИХ СТАНДАРТІВ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В ЄС PDF
С. Р. Кравченко
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ PDF
А. П. Крап
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІРИ PDF
О. І. Кресіна
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЯГНЕННІ ПРІОРИТЕТІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТРАНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
О. П. Кучмій
СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОГНОСТИКА КОРПОРАЦІЇ RAND PDF
Є. А. Макаренко
БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
Я. Ю. Матчук
ЗАДАЧА СТРУКТУРУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ PDF
Н. Б. Мельничук
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО РІЙГІКОГУ 2019 РОКУ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ УКРАЇНО-ЕСТОНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
К. О. Могильницька
ФЕНОМЕНИ РАДИКАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ PDF
М. А. Ожеван
МЕТОДИ І ЗАСОБИ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ У ГІБРИДНІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ: ВПЛИВ МЕДІА PDF
Ю. А. Озюменко
КРИЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ: НАСЛІДКИ КІБЕРАТАК PDF
М. В. Павлюх
ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ США НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ PDF
А. Д. Пархомчук
ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЄС PDF
Н. О. Піпченко
УКРАЇНСЬКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАРАТИВ: ПОШУК ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Г. А. Піскорська
КОМУНIКАЦIЙНА IДЕНТИЧНIСТЬ В СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
І. І. Погорська
БРЕНДИНГ МАЛИХ МІСТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА PDF
М. М. Полохач
ОБРИСИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ PDF
С. Р. Постоловський
СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ І КІБЕРБЕЗПЕКИ ЄС: СУЧАСНИЙ ВИМІР PDF
М. М. Рижков, А. Рубан
ПОРІВНЯННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА США PDF
Л. В. Розов
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ PDF
Ю. В. Романенко
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА РЕГІОНОЗНАВСТВА PDF
Н. Ф. Сербіна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
І. С. Сидоренко
SHARP-ДИПЛОМАТІЯ КИТАЮ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
О. Г. Слободяник
ІНФОРМАЦІЯ ТА ЕМОЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О. В. Смирнова
МІЛІТАРИЗАЦІЯ КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ЧИННИК АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
А. В. Сябро
МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ У БЕЗПЕКОВОМУ ДИСКУРСІ ООН: НАЯВНІ Й ПОТЕНЦІЙНІ ВИКЛИКИ PDF
В. І. Терещук
НЕОГОЛОШЕНА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА КРЕМЛЯ ПРОТИ УКРАЇНИ PDF
Є. Б. Тихомирова
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: РАДЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ PDF
С. Г. Федуняк
СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. М. Фролова
ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРС PDF
В. Г. Ціватий
ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА КЛІМАТУ ЯК СУЧАСНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ВИКЛИК PDF
О. В. Шевченко
САНКЦІЙНІ РІШЕННЯ РАДИ ЄВРОПИ У КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ PDF
С. О. Шустенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ НОВИН У МАС-МЕДІА PDF
А. В. Яковець
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ PDF
К. О. Гмирянська
БЛОКЧЕЙН ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ЄВРОПИ PDF
Д. С. Кравченко
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖМЕЙКІНГУ PDF
М. Акулініна
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ PDF
С. Корабльова
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ НАТО: ЗАДАЧІ ТА ЦІЛІ PDF
А. Г. Єрошин
ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС PDF
А. С. Монастирук
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Л С Стародубцева
МІЖНАРОДНІ МЕРЕЖІ УГОРСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ПЛАТФОРМИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
М М Марусинець
ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН PDF
А А Храпунова
КОМУНІКАТИВНІ ПРОГРАМИ НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДООХОРОННОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF
О Л Люта