No 8 (2018)

European & Comparative Law Journal

Аналіз актуальних проблем міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів - електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року

Table of Contents

Ярослав Костюченко
Тетяна Комарова
Петро Гуйван
Марина Резнічук
Саміра Гасанханли
Наталія Боднар
Марія Дев’яткіна
Богдан Веселовський