No 11/3-4 (2019)

European & Comparative Law Journal

Аналіз актуальних проблем міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів - електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року

Випуск присвячено публікаціям за результатами
міжнародної науково-практичної конференції
«ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(м.Київ, 3 грудня 2019),
присвяченої 10-річчю вступу в силу Лісабонськими договорами ЄС

Table of Contents

Сторінка_1 Журнал європейського і порівняльного права
сторінка_2_зміст Журнал європейського і порівняльного права
Журнал європейського і порівняльного права